HİZMETLERİMİZ


TAVUK ÇİFTLİĞİ

Sektöründe beslenecek tavuk sayısı ile doğru orantıda açık arazi ve geceleri tavuk sağlığına uygun kümesleri olan nadir kuruluşklardan biriyiz. Tavuklardan gündüzleri açık arazide toprak, tabiat, güneşten aldıkları minarelerle daha sağlıklı, kaliteli et ve yumurta elde edilmektedir.

KAZ ÇİFTLİĞİ

Kaz yetiştiriciliği yaparken çeşitli ırklarla sektörde hizmet vermekteyiz. Bunlar; etçi ırklar (Embdem, toulouse), yumurtacı ırklar (Çin, Linda) ve kombine ırklar (Mast, Legart, Mamut, Landes, G-35, G36) olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.

ORGANİK TARIM

Her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, toprağın korunması, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır.

İFLAS YÖNETİMİ

Mali krizdeki şirketlere gayrimenkul ve finans desteği ile firmanın bilançosunu güçlendirmek, kriz aşımını veya iflas erteleme ile hukuki boyuttaki şirketin iflasını önleyerek çözümler sağlamak.

VARLIK YÖNETİMİ

Tahsili gecikmiş alacakların finansal kuruluşlardan devir alınması finansal sıkıntı içindeki borçlu firmaların faaliyetlerinin ve borçlarının yeniden yapılandırılması, finansal sıkıntıya düşmüş firmalara yönelik hizmet verilmesi.

BORÇ KAPATMA

Krediyle vadeli alınmış olan gayrimenkulün ödemelerinin yapılamaması ve icraya düşme tehlikesi durumunda, gayrimenkul firmamız tarafından ekspertiz yaptırılarak satın alınır. Profesyonel portföy yönetimimizle, sonuç odaklı ve hızlı çözüme ulaşmanızı sağlıyoruz.

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

Kurum olarak istikrarlı ve ödeme kabiliyeti olan firma yada şahısların ipotek ve teminat ihtiyaçlarını profesyonelce karşılayan çözüm ortağıyız. Profesyonel portföy yönetimimizle, sonuç odaklı ve hızlı çözüme ulaşmanızı sağlıyoruz.

BORÇ ERTELEME

Ekonomik kriz, sektörel krizler, plansız borçlanma nedeniyle şirketlerde oluşan nakit akış sorununun giderilmesi konusunda firmaların mali durumu dikkate alınarak, mevcut borcun daha uzun vadeye yayılması ve düşük maliyetli kredilerle yeniden yapılandırılması gibi hizmetler vermekteyiz.

FİNANSAL YÖNETİM

Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediği, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek.